Consultanta, audit si oferta de pret pentru:

Vă asigurăm că respectăm confidențialitatea datelor dvs. și, de aceea, noi CONSULTANTA STANDARDE ISO SRL., ne angajăm să protejăm orice informații care identifică sau pot contribui la identificarea unei personae fizice (“date cu caracter personal”), pe care le colectăm, le prelucrăm și/sau la care avem acces.


Modul în care sunt colectate, procesate și partajate informațiile cu caracter personal depinde de scopurile și temeiurile legale în baza cărora se face colectarea și prelucrarea lor, precum și de consimțământul specific acordat în acest sens de către dvs.


Site-ul http://www.isodirect.ro este furnizat și administrat de CONSULTANTA STANDARDE ISO SRL. cu sediul în Loc. Târgu-Mureş, PiațaTrandafirilor, Nr. 42, Ap. 2, Jud.Mureş, înmatriculată la ORC Mureş cu nr. J26/1073/2011, cod fiscal RO 29287500, Cod IBAN RO 54 BACX 0000 0006 8598 8001, Capital Social 1.000 RON, deschis la bancaUniCredit Bank S.A. Sucursala Târgu-Mureş, tel 0730 – 040267, email: office@isodirect.ro.


Prin intermediul acestei Politici cu privire la protecția datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Politică”) vrem să ne asigurăm că aveți acces la o în formare adecvată cu privire la colectarea și procesarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv a acelor informații asupra cărora avem obligația să vă informăm, așa cum prevăd reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, incluzând Regulamentul GDPR Nr. 2016/679 The General Data Protection Regulation (“GDPR”).


Această Politică poate fi completată cu alte informații furnizate de către noi, precum și cu alți termini și condiții care se aplică în acest website sau față de care v-ați dat consimțământul prin interacționarea cu noi, pentru că recomandările dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.


Ce date prelucrăm?


În vederea comunicării de materiale în scop de marketing, sunteți de acord să ne încredințați date cu caracter personal precum:adresa de e-mail, nume și prenume, număr de telefon, cookie-uri (vezi Politica de utilizare a cookie-urilor). Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.


Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?


Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv cu scopul de a vă transmite informații comerciale și materiale în scop de marketing (e.g. informări cu privire la produsele dezvoltate, oferte, felicitări cu ocazia sărbătorilor, alte informări în legătură cu furnizarea produselor, campanii de marketing etc.). Prelucrareadatelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dvs. în acestsens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor).


Cine are acces la datele dvs.?


Datele cu caracter personal transmise de dvs. sunt prelucrate de CONSULTANTA STANDARDE ISO SRL.Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate unor terțe persoane.


Cât timp sunt stocate datele dvs.?


Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada sau ulterior derulării contractului cu noi sau, dacă nu este cazul, pe durata abonării la newsletter.

Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele, vom distruge informațiile dvs. personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom șterge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu există perspectiva serioasă de angajare în viitor).

Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod sigur, prin shredder, iar dacă acestea sunt salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.


TRANSFERĂM DATELE DVS PERSONALE ÎN AFARA UE/SEE?


Nu , nu transferăm datele dvs. în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European.


Care sunt drepturile dvs. privind retragerea consimțămintelor și dezabonarea?


Dumneavoastră aveți o serie de drepturi în conformitate cu reglementările de protecție a datelor în vigoare. Anumite drepturi sunt destul de complexe și includ derogări, fapt pentru care este recomandat să citiți legislația aferentă, precum și directivele emise de către autoritățile competențe pentru a obține explicații complete cu privire la aceste drepturi. În caz contrar, puteți găsi un rezumat al drepturilor dvs. în secțiunea de mai jos.

 1. Dreptul la accesarea datelor.Aveți dreptul de a obține confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu procesate de către noi. În plus, aveți dreptul să obțineți informații mai detaliate în ceea ce privește datele personale stocate și în ceea ce privește procesarea lor de către noi și, în anumite circumstanțe, aveți dreptul să obțineți o copie a acestor date personale.
 2. Dreptul la rectificarea datelor.Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor personale incorecte și, ținând cont de scopul în care ele sunt procesate, să solicitați completarea datelor personale care lipsesc.
 3. Dreptul la ștergerea datelor. În anumite cazuri, aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale fără întârzieri nejustificate. Aceste circumstanțe includ: I) atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau procesate; ÎI) atunci când vă retrageți consimțământul pentru procesarea pe bază de consimțământ; III) atunci când procesarea este în scopuri de marketing direct și; IV) atunci când datele personale au fost procesate fără respectarea legislației în vigoare. Totuși, există anumite derogări generale de la dreptul de ștergere a datelor. Aceste derogări generale includ cazurile în care procesarea este necesară: I) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare; ÎI) pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau; III) pentru stabilirea, exercitarea și apărarea revendicărilor legale.
 4. Dreptul la restricționarea procesării.În anumite cazuri, aveți dreptul la restricționarea procesării datelor dvs. personale. Acolo unde procesarea a fost restricționată, noi putem continua să stocăm datele dvs. personale. Altfel, noi le vom procesa numai atunci când: I) avem consimțământul dvs.; ÎI) sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale; III) sunt necesare pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, sau; IV) din considerente importante care vizează interesul public.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor.În măsura în care cadrul legal pentru procesare este reprezentat de consimțământul dvs. și această procesare este realizată prin mijloace automatizate, aveți dreptul să obțineți datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, folosit în mod uzual și compatibil cu dispozitivele de citire generice. Totuși, acest drept nu se aplică acolo unde exercitarea lui ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altora.
 6. Dreptul la obiecție. Aveți dreptul să obiectați cu privire la procesarea datelor dvs. personale din considerente specifice situației dvs. individuale, dar numai în măsura în care temeiul legal pentru procesare e acela că procesarea este necesară: I) pentru desfășurarea unei acțiuni în interesul public sau în exercițiul oricărei autorități oficiale investite sau; ÎI) în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de către o entitate tertă. Într-un astfel de caz noi vom înceta procesarea datelor personale, cu excepția situației când putem demonstra considerente legitime convingătoare pentru procesare care au precedență în raport cu interesele, drepturile și libertățile dvs., sau atunci când procesarea are ca scop stabilirea, exercitarea și apărarea revendicărilor legale.
  Aveți, de asemenea, dreptul să obiectați cu privire la procesarea de către noi a datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct. Dacă ridicați o astfel de obiecție, noi vom înceta procesarea datelor dvs. personale în acest scop.
 7. Dreptul la retragerea consimțământului.În măsura în care temeiul legal pentru procesarea datelor decurge din consimțământul dvs., aveți dreptul să vă retrageți în orice moment din acel consimțământ.
  În cazul în care vă retrageți dintr-un consimțământ acordat, noi vom înceta procesarea datelor dvs. personale, în afara cazurilor și în măsură în care continuarea procesării este permisă sau obligatorie în conformitate cu reglementările de protecție a datelor în vigoare sau cu alte legi și reglementări care se aplică în acest context. Retragerea de către dvs. a consimțământul acordat nu va afecta sub nicio formă temeiul legal în bază căruia s-a făcut procesarea înainte de retragerea consimțământului.
  Dacă vă abțineți de la furnizarea consimțămintelor necesare sau dacă vă retrageți ulterior din aceste consimțăminte, acest lucru poate avea drept consecință faptul că nu veți mai putea beneficia de o parte din oferta de servicii furnizate de noi.
 8. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor.Aveți dreptul să înregistrați oricând o plângere la autoritatea locală de supraveghere a protecției datelor. Autoritatea de supraveghere a protecției datelor în România este:
  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, București, România

Telefon: +40318059211

Website: http://www.dataprotection.ro/


Facem tot posibilul să ne asigurăm că vă protejăm datele dvs. personale, să vă informăm despre modul în care procesam datele dvs. cu caracter personal și să ne conformăm cu reglementările de protecție a datelor în vigoare. În cazul în care aveți nemulțumiri cu privire la prelucrarea și protejarea datelordvs. Personale sau cu privire la informațiile pe care vi le-am furnizat, vă încurajămsă ne sesizați în acest sens pentru ca noi să putem îmbunătăți serviciile. Vă rugăm, de asemenea, să ne contactați fără ezitare atunci când vreți să vă exercitați drepturile dvs.

Vă rugăm să ne contactați prin intermediul datelor de contact enumerate la începutul documentului. De asemenea vă rugăm să ne furnizați informațiile relevante pentru procesarea solicitării dvs., inclusiv numele întreg și adresa e-mail, astfel încât noi să vă putem identifica. Vom da curs solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate.

Vă puteți retrage oricând dintr-un consimțământ referitor la primirea newsletterelor etc. și vă puteți dezabona de la o listă de e-mail urmând instrucțiunile din orice e-mail sau comunicare primită de la noi.


Cum sunt stocate datele dumneavoastră?


Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerințelor legale și încondiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Toate documentele care conţin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi arhivare stabilite prin reglementările legale în vigoare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

 1. LEGALITATE, ECHITATE ŞI TRANSPARENŢĂ.Datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;
 2. LIMITĂRI LEGATE DE SCOP. Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 3. REDUCEREA LA MINIMUM A DATELOR. Datele prelucrate trebuie să fie adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
  Prelucrarea datelor trebuie să fie exactă şi, în cazul în care este necesar, datele trebuie să fie actualizate; se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere;
 4. LIMITĂRI LEGATE DE STOCARE. Datele prelucrate vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 5. INTEGRITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE.Datele vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB


Site-ul nostru conține linkuri către site-uri terțe. Rețineți faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru colectarea, utilizarea, păstrarea, partajarea sau dezvăluirea datelor sau informațiilor de către astfel de terțe părți. În cazul în care folosiți sau furnizați informații pe site-urile terților, se aplică termenii și politica de confidențialitate a site-urilor respective. Vă sfătuim să citiți politica de confidențialitate a site-urilor pe care le vizitați înainte de a trimite date personale.

Folosirea serviciilor de internet oferite de CONSULTANTA STANDARDE ISO SRL., cade sub incidența termenilor de utilizare și a politicii de confidențialitate ale furnizorilor de internet. Puteți accesa termenii și politicile respective utilizând linkurile de pe pagina de autentificare a serviciului respectiv sau vizitând site-ul web al furnizorului de internet.


Cum aveți acces la datele dvs.?


Puteți modifica datele furnizate prin transmiterea unui mail la office@isodirect.ro.

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, așa cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare (e.g. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, ștergere), ne puteți contacta la adresa: info@urscertificari.ro.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de CONSULTANTA STANDARDE ISO SRL. gratuit şi în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, CONSULTANTA STANDARDE ISO SRL. poate: (I) fie să perceapă o taxă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (ÎI) fie să refuze să dea curs cererii.


Vă mulțumim!


Prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de CONSULTANTA STANDARDE ISO SRL.conform prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Culegem informatiile

 

 

 

 

 

 • structura organizatorica cu principalele functii din firma;
 • modul actual de desfasurare a activitatilor care influenteaza calitatea, mediul sau siguranta ocupationala;
 • responsabilitatile persoanelor cheie din firma.
Inchide

Pregatim documentatia

 

 

 

 • politica firmei in domeniul calitatii, mediului sau sigurantei ocupationale, etc.;
 • manualul sistemului de management: calitate, mediu, siguranta ocupationala, securitatea alimentului, etc.;
 • procedurile interne aplicabile;
 • instructiuni de lucru pentru activitatile cele mai complexe;
 • formularele sistemului de management aplicabil.
Inchide

Certificare ISO 9001

De ce aveti nevoie de certificarea ISO 9001?

 

 

 • Avantajul competitiv: 72.3% dintre firmele certificate ISO 9001 raporteaza un avantaj competitiv major. Aceasta inseamna castigarea de noi afaceri. (Sursa - sondaj realizat de Dun and Bradstreet);
 • Cresterea cererii clientilor: 33.4% dintre firmele certificate ISO 9001 raporteaza o crestere a cererii din partea clientilor. Aceasta inseamna o crestere a afacerilor. (Sursa - sondaj realizat de Dun and Bradstreet);
 • Protejarea afacerilor: 69.3% dintre firmele investigate care nu sunt certificate ISO 9001 au declarat ca au pierdut clienti in favoarea unor concurenti certificati. Aceste firme au declarat ca nu au aflat de ce pierdeau contractele decat cand a fost prea tarziu. (Sursa - sondaj realizat de Dun and Bradstreet);
 • Concurenta se certifica: in multe domenii, 35% pana la 40% dintre concurenti sunt certificati ISO 9001 sau in curs de certificare. Cu cat asteptati mai mult sa o faceti cu atat mai mare va fi avantajul concurentei.
 • Noi perspective: Catalogul International al Firmelor Certificate ISO 9001 cuprinde o lista cu peste 20 000 de firme certificate ISO 9001 care doresc sa aiba ca parteneri de afaceri firme certificate sau conforme ISO 9001. Afacerile Dvs pot creste simtitor, tinand seama ca multe firme lucreaza doar cu firme certificate ISO 9001.
 • Usor de aplicat si eficace: certificarea ISO 9001 nu mai presupune consumul de timp si cheltuielile pe care le implica la inceput. Va veti depasi concurenta si veti putea castiga noi contracte dupa numai cateva saptamani de la demararea procesului de implementare.
 • Veti fi calificati pentru incheierea de contracte guvernamentale: Ministerul Apararii, Ministerul Sanatatii doresc sa incheie contracte de colaborare cu firme certificate ISO 9001.
Inchide

Certificare ISO 14001

De ce aveti nevoie de certificarea ISO 14001?

 

 

Este o familie de standarde destinate implementarii unor sisteme universal acceptate pentru managementul mediului.

 

Respectarea cerintelor standardului ISO 14001 presupune existenta unui sistem care identifica impactul pe care o anumita organizatie il are asupra mediului si minimizarea acestui impact atunci cand este posibil. Standardul masoara gradul de conformanta al sistemului de management de mediu (EMS - Environmental Management System) al unei organizatii in raport cu anumite cerinte, dar este suficient de flexibil incat sa permita companiilor sa-si integreze obiectivele de afaceri in acest SMM.

 

La fel ca si certificarea ISO 9001 in domeniul calitatii, certificarea conform ISO 14001 devine rapid o calificare absolut necesara pentru a ramane competitiv pe piata. Companiile romanesti care au clienti externi sunt primele care intampina tot mai multe presiuni din partea acestora, pentru certificare. Legislatia in vigoare din Romania prevedea obligativitatea implementarii standardelor de certificare a calitatii ISO 9001 si a celui de certificare a managementului de mediu ISO 14001 incepand cu anul 2002, cel putin pentru companiile din domeniul gazelor naturale.

 

Cu toate ca certificarea ISO 14001 a sistemului de management al calitatii nu implica ideea ca produsele firmei sunt "prietenoase mediului" (environmental friendly) , faptul ca producatorul sau prestatorul de servicii este consecvent in eforturile sale de reducere a impactului propriu asupra mediului, poate convinge clientii sa-l aleaga pe respectivul furnizor inaintea altor concurenti.

Inchide

Certificare ISO 22000

De ce aveti nevoie de certificarea ISO 22000?

 

 

ISO 22000 este un nou standard international, elaborat pentru a asigura securitatea lanturilor alimentare pe plan mondial si care cuprinde principiile HACCP. Se aplica tuturor organizatiilor care sunt implicate direct sau indirect, in una din etapele lantului alimentar si care urmaresc implementarea unui sistem de management care sa acorde garantia sigurantei alimentului.


ISO 22000, “Sisteme de management a sigurantei alimentului – Cerinte pentru organizatiile din domeniul alimentar”, poate fi aplicat cu succes in diverse companii, de la producatori de seminte sau procesatori de carne, lapte etc, continuand cu operatori de transport de alimente si ajungand pana la magazine de desfacere, unitati de alimentatie publica sau producatori de echipamente utilizate in domeniul alimentar. “Din moment ce riscurile alimentare pot interveni in orice etapa a lantului alimentar, controlul adecvat pe tot parcursul acestuia este esential” , spune Jacob Faergemand, membru al comitetului ISO care a elaborate ISO 22000. De altfel, este recunoscut faptul ca siguranta alimentara este o responsabilitate comuna, asumata printr-un efort comun al tuturor participantilor la lantul alimentar. Pe plan mondial, companiile implicate in productia, prelucrarea, transportul sau furnizarea de produse alimentare recunosc faptul ca, clientii le solicita tot mai stringent sa-si demonstreze capacitatea de a identifica si tine sub control riscurile de contaminare de pe intreg lantul alimentar. Standardul ISO 22000 poate fi implementat de sine statator sau in combinatie cu alte standarde, cum ar fi ISO 9001, ISO 14001 sau OHSAS 18001. Legislatia romaneasca obliga firmele implicate in domeniul alimentar sa implementeze un sistem de management al sigurantei alimentului, fara sa oblige compania sa certifice sistemul implementat. Totusi, noi recomandam certificarea sistemului implementat de catre un organism de certificare acreditat, pentru a se elimina din start majoritatea discutiilor legate de implementarea corecta a sistemului.

Inchide

Certificare OHSAS 18001

De ce aveti nevoie de certificarea OHSAS 18001?

 

 

Seria de standarde OHSAS 18001, care include OHSAS 18001 "Occupational Health and Safety Management Systems" (OHSMS), a fost dezvoltata ca urmare a succesului enorm de care s-au bucurat seriile de standarde ISO 9001 si ISO 14001 si datorita conditiilor crescande privind siguranta in mediul de lucru.

 

 

OHSAS 18001 poate fi considerat un raspuns la cererea urgenta a diferitelor companii pentru un standard international in domeniul sigurantei si sanatatii la locul de munca, pe baza caruia sa-si puna la punct propriul sistem de management. Standardul a fost elaborat pe structura standardului britanic BS 8800:1996 "British Standard for Occupational Health and Safety Management Systems". Odata cu standardul OHSAS 18001, care constituie referentialul pentru certificare, a aparut si standardul OHSAS 18002:2000 "Occupational Health and Safety Management Specifications", care este un ghid pentru implementarea OHSAS 18001. Standardul OHSAS 18001 are o structura asemanatoare cu ISO 9001 si ISO 14001 si este astfel gandit incat sa se integreze perfect cu cele doua standarde deja implementate. Multe clauze ale standardului sunt asemanatoare cu ISO 9001 si ISO 14001, cum ar fi: analiza efectuata de management, controlul documentelor, actiuni corective si preventive. Acest standard este solutia viabila in fata provocarilor pe care le infrunta o companie, provocari legate de accidente de munca si boli profesionale, zile lucratoare pierdute, amenzi platite ca urmare a nerespectarii legislatiei in vigoare, despagubiri medicale platite angajatilor. Primele firme care au implementat OHSAS 18001:1999 au raportat deja beneficii majore: scaderea numarului de zile lucratoare pierdute, mai putine accidente si pretentii banesti ale personalului, recunoasterea de catre societatile de asigurare si, poate cel mai important lucru, o crestere a satisfactiei in munca a angajatilor.

Inchide

Certificare ISO 27001

De ce aveti nevoie de certificarea ISO 27001?

 

 

 

 

Implementarea si certificarea unui Sistem de Management al Securitatii Informatiei (pe scurt SMSI) este o decizie strategica pentru orice organizatie deoarece garanteaza securitatea informatiilor societatii certificate dar si a informatiilor clientilor si partenerilor de afaceri.

 

Acest sistem furnizeaza recomandari pentru tinerea sub control al riscurilor informationale, aduce o clarificare asupra tipurilor de amenintari si da directii de abordare ale metodelor de protectie pentru a asigura supravietuirea companiei, minimizarea potentialelor daune financiare, maximizarea profitului si a perspectivelor organizatiei.

 

In zilele noastre, avand in vedere ca majoritatea datelor se tin pe suport informatic, o atentie deosebita trebuie acordata protectiei sistemelor informatice. Securitatea informatiei trebuie sa aiba legatura cu toate aspectele legate de protejarea datelor indiferent de forma in care acestea exista (suport magnetic, optic, hartie, etc.).

 

Un SMSI este un sistem de management bazat pe o abordare a riscurilor la care organizatia este expusa si are scopul de a stabili, implementa, opera, monitoriza, revizui, mentine si imbunatati securitatea informatiei.

 

Certificarea unui SMSI se face in baza referentialului ISO 27001 (fost BS 7799-2) care este folosit pentru a verifica implementarea celor 133 de masuri de securitate descrise in ISO 27002 (fost ISO 17799).

Inchide